Opłata rejestracyjna na rok akademicki 2020-2021

Udostępnij:

Czesne: 16 500 €

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie: 8 500 €

Całkowita opłata: 25 000 €

 

Czesne pokrywa:

  • Naukę, rejestrację, egzaminy
  • Dwa wyjazdy badawcze (w pełni opłacone)

 

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa:

  • Zakwaterowanie: prywatny pokój z łazienką i usługą sprzątania (na kampusie lub w jednej z willi przy kampusie)
  • Bezprzewodowy internet na terenie kampusu (sale wykładowe, biblioteka i domy studenckie)
  • Posiłki: śniadanie, obiad, kolacja (również w niedziele i święta)
  • Ubezpieczenie: ubezpieczenie Kolegium obejmuje wypadki mające miejsce na terenie kampusu podczas pobytu na nim studenta, wraz z zapewnieniem pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Ubezpieczenie od incydentów mających miejsce poza kampusem student musi nabyć osobiście.

 

Opłaty muszą być uiszczone przed rozpoczęciem roku akademickiego, jednakże studenci opłacający swoje studia samodzielnie, mogą – na wniosek pisemny – wnieść opłaty w maksymalnie trzech ratach. Opłaty za studia nie podlegają bankowym opłatom manipulacyjnym.