Opłata rejestracyjna na rok akademicki 2019-2020

Udostępnij:

Czesne: 16 500 €

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie: 8 500 €

Całkowita opłata: 25 000 €

 

Czesne pokrywa:

  • Naukę, rejestrację, egzaminy
  • Dwa wyjazdy studyjne (w pełni opłacone)

 

Opłata za zakwaterowanie i wyżywienie pokrywa:

  • Zakwaterowanie: prywatny pokój z łazienką i usługą sprzątania (albo na kampusie albo w jednej z willi przy kampusie)
  • Bezprzewodowy internet na terenie kampusu (sale wykładowe, biblioteka i rezydencje)
  • Posiłki: śniadanie, obiad, kolacja (również w niedziele i święta)
  • Ubezpieczenie: ubezpieczenie Kolegium obejmuje wypadki mające miejsce na terenie kampusu podczas pobytu na nim studenta, wraz z zapewnieniem pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach. Ubezpieczenie od incydentów mających miejsce poza kampusem student musi nabyć osobiście.

 

Generalnie opłaty muszą być uiszczone przed rozpoczęciem roku akademickiego jednakże, studenci opłacający swoje studia samodzielnie, mogą (na wniosek pisemny) wnieść opłaty w (maksymalnie) trzech ratach. Opłaty za studia nie podlegają bankowym opłatom manipulacyjnym.