Pierwszy semestr

Udostępnij:

studia europejskie w języku angielskim

Program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych w Natolinie odzwierciedla coraz bardziej złożony i wzajemnie powiązany charakter integracji europejskiej oraz otaczającego świata. Studia w Natolinie cechuje w pełni europejskie i przekrojowe podejście, które wykracza poza tradycyjny podział na dyscypliny naukowe, jaki można spotkać na innych uczelniach. Program koncentruje się na wewnętrznych i zewnętrznych sprawach UE, ze szczególnym uwzględnieniem problematyk związanych z sąsiedztwem UE, oraz historią i cywilizacją Europy. W konsekwencji, studenci otrzymują szerszą perspektywę na Europę oraz towarzyszące jej wyzywania i obszary działań.

Program pierwszego semestru pozwala studentom uzyskać pogłębioną wiedzę oraz nabyć umiejętność analizy podstaw procesu integracji europejskiej. Wszyscy studenci uczęszczają na obowiązkowe zajęcia, podczas których zapoznają się z podstawową wiedzą na temat systemu zarządzania Unią Europejską, jej porządkiem prawnym, oraz kwestiami związanymi z procesem integracji gospodarczej, historią i cywilizacją europejską, a także specyfiką Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizowany w pierwszym semestrze wyjazd badawczy pozwala studentom lepiej zrozumieć koncepcję tożsamości europejskiej oraz przekonać się na własne oczy jak w praktyce wygląda polityka UE poza jej granicami.

Po ukończeniu pierwszego semestru i zdobyciu wiedzy na temat integracji europejskiej, w sposób kompleksowy i wieloaspektowy, studenci natolińscy rozpoczynają drugi semestr, w trakcie którego, kierując się indywidualnymi zainteresowaniami, mogą specjalizować się w jednym z czterech kierunków tematycznych.

 

Program studiów jest co roku weryfikowany, aby zapewnić najwyższą jakość nauczania i jego dynamiczny rozwój. Więcej informacji na stronie Kolegium Europejskiego.