Pierwszy semestr

Udostępnij:

studia europejskie w języku angielskim

Program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych w Natolinie odzwierciedla coraz bardziej złożony i wzajemnie powiązany charakter integracji europejskiej oraz otaczającego świata. Studia w Natolinie cechuje w pełni europejskie i przekrojowe podejście, które wykracza poza tradycyjny podział na dyscypliny naukowe, jaki można spotkać na innych uczelniach. Program koncentruje się na wewnętrznych i zewnętrznych sprawach UE, ze szczególnym uwzględnieniem problematyk związanych z sąsiedztwem UE, oraz historią i cywilizacją Europy. W konsekwencji, studenci otrzymują szerszą perspektywę na Europę oraz towarzyszące jej wyzywania i obszary działań.

Program pierwszego semestru pozwala studentom uzyskać pogłębioną wiedzę oraz nabyć umiejętność analizy podstaw procesu integracji europejskiej. Wszyscy studenci uczęszczają na obowiązkowe zajęcia, podczas których zapoznają się z podstawową wiedzą na temat systemu zarządzania Unią Europejską, jej porządkiem prawnym, oraz kwestiami związanymi z procesem integracji gospodarczej, historią i cywilizacją europejską, a także specyfiką Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizowany w pierwszym semestrze wyjazd badawczy pozwala studentom lepiej zrozumieć koncepcję tożsamości europejskiej oraz przekonać się na własne oczy jak w praktyce wygląda polityka UE poza jej granicami.

Po ukończeniu pierwszego semestru i zdobyciu wiedzy na temat integracji europejskiej, w sposób kompleksowy i wieloaspektowy, studenci natolińscy rozpoczynają drugi semestr, w trakcie którego, kierując się indywidualnymi zainteresowaniami, mogą specjalizować się w jednym z czterech kierunków tematycznych.

 

Program studiów jest co roku weryfikowany, aby zapewnić najwyższą jakość nauczania i jego dynamiczny rozwój. Więcej informacji na stronie Kolegium Europejskiego.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close