Wydarzenia w Natolinie

Udostępnij:

Jednym z celów natolińskiego kampusu Kolegium Europejskiego jest danie studentom możliwości uczestniczenia w różnorodnych zajęciach i imprezach ponadprogramowych. Wydarzenia te są bardzo różnorodne, od międzynarodowych konferencji na wysokim szczeblu, poprzez gościnne wykłady, debaty okrągłego stołu, po imprezy kulturalne oraz wydarzenia specjalne z okazji zakończenia studiów.

Przez cały rok akademicki organizujemy wydarzenia, które gromadzą wysokiej klasy ekspertów oraz wybitnych przedstawicieli środowisk akademickich, zainteresowanych kwestiami rozszerzenia UE, Europejską Polityką Sąsiedztwa, polityką zagraniczną UE, a także europejską historią i kulturą. Dzięki organizowanym wydarzeniom w Natolinie, studenci mają możliwość skonfrontowania swoich opinii i idei w ramach licznych spotkań i debat z wiodącymi ekspertami i naukowcami. Niektóre z wydarzeń są transmitowane na żywo, dzięki czemu możemy dzielić się nimi z absolwentami Kolegium oraz z innymi zainteresowanymi odbiorcami.

Wydarzenia kulturalne obejmują koncerty i wystawy oraz spotkania z wyróżniającymi się osobistościami. Ich celem jest zaprezentowanie bogactwa i różnorodności kulturowej oraz zapewnienie studentom możliwości zapoznania się z dziedzictwem i tradycjami krajów pochodzenia innych studentów oraz Polski jako kraju goszczącego Kolegium Europejskie w Natolinie.

 

Poznaj kilku z naszych specjalnych gości w galerii zdjęć poniżej:

Special Guests at the College of Europe in Natolin

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.