Stypendia

Udostępnij:

Około 70% studentów otrzymuje stypendia od swojego rządu albo innej instytucji publicznej lub prywatnej.

Aby starać się o którekolwiek ze stypendiów wymienionych na naszej stronie internetowej, kandydaci powinni złożyć formularz zgłoszeniowy online na którym muszą zaznaczyć o które konkretnie stypendium chcą się ubiegać.

Na przyznanie stypendium mają wpływ końcowe wyniki rekrutacji. Wstępnie wybrani kandydaci są informowani o decyzji co do przyznania stypendium po zakończeniu wszystkich rozmów kwalifikacyjnych.

 

Stypendia rządowe

Pełna lista stypendiów dla każdego kraju oraz ich warunki są dostępne na stronie Kolegium Europejskiego.

 

Stypendia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (obywatele krajów ENP)

 • Beneficjenci: obywatele państw objętych Europejską Polityką Sąsiedztwa (ang. ENP), czyli Algierii, Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Egiptu, Gruzji, Izraela, Jordanii, Libanu, Libii, Mołdawii, Maroka, Palestyny, Syrii, Tunezji i Ukrainy.
 • Kto się kwalifikuje: na podstawie obywatelstwa.
 • Warunki: brak.
 • Typ stypendium: pełne, w zależności od oceny kwalifikacji merytorycznych kandydata.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.

 

Stypendia Europejskiej Polityki Sąsiedztwa (obywatele UE)

 • Beneficjenci: kandydaci z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykazują szczególne zainteresowania badawcze Europejską Polityką Sąsiedztwa.
 • Kto się kwalifikuje: kandydaci ubiegający się o ten program stypendialny muszą umotywować swój wniosek w formularzu online (maksymalnie 600 słów). Powinni oni wyjaśnić dlaczego są zainteresowani europejską polityką sąsiedztwa.
 • Warunki: beneficjenci tego programu stypendialnego będą musieli napisać pracę magisterską na temat związany z europejską polityką sąsiedztwa.
 • Typ stypendium: pełne lub częściowe, w zależności od oceny kwalifikacji merytorycznych kandydata.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.

 

Stypendia Katedry Historii i Cywilizacji Europejskiej (dla kandydatów wszystkich narodowości)

 • Beneficjenci: absolwenci studiów historycznych oraz kierunków pokrewnych, którzy wykazują szczególne zainteresowanie badawcze historią Europy lub cywilizacją europejską. Wśród kierunków pokrewnych są: stosunki międzynarodowe, nauki polityczne, socjologia, studia regionalne, geografia, filozofia, historia sztuki, teologia, filologia klasyczna, neofilologia oraz literaturoznawstwo.
 • Kto się kwalifikuje: kandydaci ubiegający się o ten program stypendialny muszą umotywować swój wniosek poprzez formularz online (maksymalnie 600 słów). Powinni oni wyjaśnić dlaczego są zainteresowani historią Europy i cywilizacją europejską.
 • Warunki: beneficjenci tego programu stypendialnego będą musieli napisać pracę magisterską na temat związany ze współczesną historią Europy lub z cywilizacją europejską. W drugim semestrze stypendyści zostaną automatycznie zapisani na specjalizację dotyczącą Historii i Cywilizacji Europy.
 • Typ stypendium: pełne lub częściowe, w zależności od oceny kwalifikacji merytorycznych kandydata.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.

 

Stypendia dziennikarskie (dla kandydatów wszystkich narodowości)

 • Beneficjenci: absolwenci studiów magisterskich (lub czteroletnich licencjackich) mający doświadczenie akademickie lub zawodowe w zakresie dziennikarstwa i mediów, albo ewidentnie zainteresowani tą tematyką.
 • Kto się kwalifikuje: kwalifikacje merytoryczne określane na podstawie dokumentów aplikacyjnych.
 • Warunki: beneficjenci tego programu stypendialnego będą musieli napisać pracę magisterską na temat związany z dziennikarstwem i mediami.
 • Typ stypendium: pełne lub częściowe, w zależności od oceny kwalifikacji merytorycznych kandydata.

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.

 

Inne źródła możliwych stypendiów

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.