Umiejętności i kariera zawodowa

Udostępnij:

Języki Obce i Dialog Międzykulturowy

studia europejskie w języku angielskimCentrum Języków Obcych i Dialogu Międzykulturowego w Natolinie prowadzi aktywną działalność, zarówno przed rozpoczęciem roku akademickiego, jak i w trakcie jego trwania. Latem rozpoczyna swoją działalność Letnia Akademia Językowa (ang. Summer Language Academy), której podstawowym celem jest doskonalenie kompetencji językowych uczestników pragnących osiągnąć, niezbędny do rozpoczęcia studiów i wymagany przez Kolegium Europejskie, poziom zaawansowania języków angielskiego lub francuskiego.

Przez cały rok akademicki Centrum oferuje ponadto kursy języków: francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego, rosyjskiego i arabskiego. W trakcie ich trwania studenci nie tylko zapoznają się z językiem od strony strukturalnej, doskonaląc swoje kompetencje komunikacyjne, ale również zyskują wiedzę na temat kultur i obyczajowości krajów z których te języki pochodzą. Centrum Języków Obcych i Dialogu Międzykulturowego organizuje dwie sesje egzaminacyjne rocznie dla wszystkich zainteresowanych studentów Kolegium Europejskiego, niezależnie od tego czy uczęszczają na zajęcia czy też nie. W przypadku pozytywnie zdanego egzaminu studenci otrzymują certyfikat poświadczający ich poziom zaawansowania języka. Certyfikat ten uznawany jest m.in. przez takie instytucje jak Komisja Europejska czy Frontex.

 

Rozwój zawodowy i orientacja na karierę

podyplomowe studia w języku francuskim

Natolin uzupełnia program akademicki, oferując studentom wsparcie na miejscu i pomoc w kształtowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Naszą misją jest zapewnienie studentom odpowiednich i praktycznych narzędzi do zarządzania rozwojem własnej kariery. Zakres udzielanego wsparcia obejmuje analizę własnych umiejętności i kompetencji, analizę trendów na rynku pracy, wyznaczenie realistycznych celów zawodowych, jak również umiejętność tworzenia profesjonalnego CV, wiarygodnego profilu w mediach społecznościowych, przekonującego listu motywacyjnego, oraz solidne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Powyższe cele osiągane są głównie w ramach:

 • Spotkań indywidualnych lub w małych grupach skoncentrowanych na: planowaniu kariery, analizie mocnych stron i kluczowych kompetencji, pisaniu CV i listu motywacyjnego oraz symulacji rozmów kwalifikacyjnych;
 • Szkoleń umiejętności zawodowych z następujących obszarów:
  • Zarządzanie projektem
  • Inteligencja emocjonalna
  • Praca w grupie i przywództwo
  • Umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentowania
  • Konkursy EPSO

Oferujemy również wiele możliwości nawiązywania kontaktów zawodowych poprzez:

 • Spotkania Meet the Professionals z udziałem absolwentów oraz innych przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego w celu pozyskania głębszej wiedzy na temat środowiska pracy oraz wsparcia w planowaniu kariery.
 • Spotkania absolwentów, których integralną częścią są sesje planowania kariery podczas których grupa absolwentów dzieli się swoimi opiniami na temat rozwoju oraz doświadczenia zawodowego, udzielając przy tym licznych porad przyszłym absolwentom.

 

Biblioteka

Biblioteka Kolegium Europejskiego w Natolinie posiada kolekcję ponad 44 000 książek obejmującą wszystkie przedmioty nauczane na kampusie oraz tematy pokrewne. Wyposażona jest także w kolekcję czasopism o tematyce europejskiej, jak również dysponuje obszernym zasobem danych elektronicznych. Zbiory biblioteki są sukcesywnie powiększane. Dodatkowo, użytkownikom oferowany jest szeroki wachlarz usług takich jak: nabywanie i wypożyczanie książek, usługa dostarczania dokumentów, wypożyczanie książek między bibliotekami, kopiowanie, pobieranie i drukowanie, usługi informacyjne, punkty dostępu do stacjonarnego i bezprzewodowego Internetu. Biblioteka organizuje również oprowadzanie po zbiorach, wykłady i konsultacje dotyczące metod badawczych.

 

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close