Umiejętności i kariera zawodowa

Udostępnij:

Dział językowy

LanguageS_1445000128Dział językowy w Natolinie prowadzi aktywną działalność, zarówno przed rozpoczęciem roku akademickiego, jak i podczas jego trwania. Latem działa Letnia Akademia Językowa (ang. Language Summer Academy), której celem jest budowanie pewności siebie i doskonalenie kompetencji uczestników, a która przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów pragnących osiągnąć, wymagany przez Kolegium Europejskie, poziom zaawansownia języka (angielskiego lub francuskiego), niezbędny do rozpoczęcia studiów.

Przez cały rok akademicki Dział Językowy oferuje ponadto kursy języków: francuskiego, angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego, rosyjskiego i arabskiego.

 

Biuro karier

Działalność Natolin Careers Service (Biuro ds. karier w Natolinie) uzupełnia program akademicki, oferując studentom wsparcie na miejscu i pomoc w kształtowaniu indywidualnej ścieżki kariery zawodowej.

Zadaniem Natolin Careers Service jest zaopatrzenie studentów w odpowiednie i praktyczne narzędzia do zarządzania rozwojem własnej kariery. Zakres udzielanej pomocy obejmuje analizę własnych umiejętności i kompetencji, przyjrzenie się rynkowi pracy, wyznaczenie realistycznych celów zawodowych, jak również umiejętność tworzenia profesjonalnego CV, wiarygodnego profilu w mediach społecznościowych, przekonywującego listu motywacyjnego, oraz solidne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej.

Powyższe cele osiągane są głównie w ramach:

 • Spotkań indywidualnych lub w małych grupach dotyczących planowania kariery, analizy mocnych stron i kluczowych kompetencji, pisania CV i listu motywacyjnego oraz symulacji rozmów kwalifikacyjnych;
 • Szkoleń umiejętności zawodowych z następujących obszarów:
  • Zarządzanie projektem;
  • Inteligencja emocjonalna;
  • Praca w grupie i przywództwo;
  • Umiejętność prowadzenia dyskusji i argumentowania;
  • Konkursy EPSO.

Natolin Careers Service oferuje również wiele możliwości nawiązywania kontaktów zawodowych poprzez:

 • Spotkania Meet the Professionals, z udziałem absolwentów oraz innych przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego w celu pozyskania lepszego zrozumienia środowiska pracy oraz wsparcia w planowaniu kariery.
 • Spotkania absolwentów, których integralną częścią są sesje planowania kariery, podczas których grupa absolwentów dzieli się swoimi opiniami na temat rozwoju oraz doświadczenia zawodowego, udzielając przy tym licznych porad przyszłym absolwentom.

 

Biblioteka

Biblioteka w Natolinie posiada kolekcję ponad 44 000 książek, obejmujących wszystkie przedmioty nauczane na kampusie oraz wiele innych tematów. Biblioteka wyposażona jest także w kolekcję czasopism o tematyce europejskiej, ma także obszerny zasób danych elektronicznych. Dodatkowo oferowany jest szeroki wachlarz usług dla użytkownika: nabywanie i wypożyczanie książek, usługa dostarczania dokumentów, wypożyczanie książek między bibliotekami, kopiowanie, pobieranie i drukowanie, usługi informacyjne, punkty dostępu do stacjonarnego i bezprzewodowego Internetu. Biblioteka organizuje również oprowadzanie po zbiorach, wykłady i konsultacje dotyczące metod badawczych.

 

Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę Kolegium Europejskiego.