Wyjazdy badawcze

Udostępnij:

Usytuowanie kampusu natolińskiego w jednym z większych państw Europy Środkowo-Wschodniej czyni go idealną bazą wypadową dla zbadania politycznego i społeczno-ekonomicznego wpływu UE na ten region i jego sąsiedztwo.

Wyjazdy badawcze do krajów UE i krajów sąsiadujących oferują studentom unikalną możliwość zdobycia, przeanalizowania i konfrontacji wiedzy wiązanej z danym obszarem geograficznym poprzez analizępływu procesu integracji UE i jej polityki zewnętrznej na dany region. Wyjazdy badawcze oferują studentom dostęp do wiedzy w ramach bezpośrednich spotkań, wykładów oraz innych doświadczeń, których tradycyjny kampus nie jest w stanie zapewnić. W tym kontekście wyjazdy te stanowią niezastąpioną wartość dodaną do programu akademickiego.

Kierunki wyjazdów studyjnych mogą się różnić każdego roku.

 

Wyjazd badawczy w pierwszym semestrze

W pierwszym semestrze organizowany jest tygodniowy wyjazd badawczy dla wszystkich studentów. Podczas wyjazdu odbywają oni spotkania z ekspertami, dziennikarzami, politykami, reprezentantami środowisk intelektualnych, kultury i biznesu, jak również z przedstawicielami UE. Celem wyjazdu badawczego w pierwszym semestrze jest ułatwienie studentom zrozumienia wpływów historycznych, ekonomicznych i społecznych, które ten region kształtują.

Aby przygotować studentów do tego doświadczenia pod kątem akademickim, organizowane są konferencje, debaty i warsztaty z udziałem nauczycieli akademickich oraz specjalistów. Studenci mają okazję do refleksji nad doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu badawczego w czasie spotkań organizowanych również po powrocie. Wielu z nich korzysta z okazji i podczas wyjazdu rozwija swoje zainteresowania akademickie związane z zajęciami na które uczęszczają w czasie całego roku akademickiego lub/i z tematem pracy magisterskiej, który wybrali.

Wyjazd badawczy w drugim semestrze

Wyjazd badawczy w drugim semestrze ma odmienny charakter. Jest on związany z wybraną specjalizacją, a miejscem docelowym może być na przykład Belgia i Luksemburg (w celu osobistego zapoznania się z instytucjami europejskimi) lub jeden z krajów sąsiedzkich (w celu pogłębienia wiedzy na temat polityki zewnętrznej UE). Podczas tych wyjazdów studenci mogą wykorzystać wiedzę zdobytą w pierwszym i drugim semestrze oraz przeprowadzić badania do swoich prac magisterskich.

 

Rok akademicki 2017-2018

trip4_1443429711

  • Ukraina link
  • zachodnie Bałkany / Gruzja i Armenia / kraje bałtyckie / Bruksela & Luksemburg link

Rok akademicki 2016-2017

  • Ukraina link
  • Bruksela & Luksemburg / Czechy, Słowacja i Węgry/ Gruzja i Armenia / obwód kaliningradzki, Estonia i Łotwa link

Rok akademicki 2015-2016

  • kraje bałtyckie link
  • Ukraina / Gruzja i Armenia / Grecja, Serbia i Węgry link