Drugi semestr

Udostępnij:

Wybór spośród czterech specjalizacji

Program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych jest szyty na miarę każdego rocznika studentów tak, aby dotrzymać kroku sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej, a także nadążać za rozwojem technologicznym. W drugim semestrze każdy student może dostosować plan nauki do swoich indywidualnych zainteresowań w ramach jednego z kierunków tematycznych.

Studenci mogą również korzystać z licznych warsztatów rozwijających umiejętności zawodowe i tzw. kompetencje miękkie, jak i też uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz zaawansowanych seminariach (masterclasses), które pozwalają im lepiej przyjrzeć się wybranym tematykom. W drugim semestrze organizowany jest kolejny wyjazd badawczy. Jednocześnie zachęcamy studentów do brania udziału w konkursach międzynarodowych, w których, jako reprezentanci Kolegium Europejskiego, od lat przodują. Każdy student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej na temat związany z zajęciami z pierwszego lub drugiego semestru.

 

EU Public Affairs and Policies

Program tej specjalizacji tworzą dwa moduły skupiające się na analizie funkcjonowania systemu zarządzania UE oraz na jej poszczególnych politykach. Studenci w ramach specjalizacji tematycznej EU Public Affairs and Policies, koncentrują się na politykach UE kluczowych dla jej rozwoju społecznego i gospodarczego. Wśród nich są: polityka funkcjonowania rynku wewnętrznego i konkurencji, polityka makroekonomiczna w strefie euro, polityka migracyjna, energetyczna, społeczna, oraz polityka UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Studenci zgłębiają wiedzę na temat poszczególnych instrumentów, za pomocą których UE prowadzi instytucjonalny dialog z licznymi podmiotami. Uczą się również krytycznej analizy złożonych problemów społecznych i ekonomicznych, takich jak: bezrobocie, inflacja, bilans płatniczy czy wzrost gospodarczy. Pogłębiają tę wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

The EU and the World

Specjalizacja ta oparta jest na dwóch osiach – podmiotów i zagadnień.

Studenci zdobywają wiedzę na temat największych wyzwań związanych z handlem, inwestycjami, energią, wzmacnianiem unijnego ładu gospodarczego, regulacją rynków finansowych, bezpieczeństwem, terroryzmem, prawami człowieka, migracją, polityką zdrowotną, rozwojem współpracy i pomocą humanitarną, w które zaangażowana jest UE.

Jednocześnie zdobywają specjalizację w zakresie relacji UE z globalnymi i wschodzącymi podmiotami oraz krajami w Europie, Azji, Afryce, Ameryce, a także w zakresie innych porozumień regionalnych i międzyregionalnych. Studenci pogłębiają również swoją dotychczasową wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

The EU and its Complex Neighbourhoods

Specjalizacja ta pozwala studentom lepiej zrozumieć wielopłaszczyznową i wieloaspektową politykę UE w stosunku do jej sąsiadów, zarówno poprzez europejską politykę sąsiedztwa jak i politykę rozszerzenia UE. Specjalizacja The EU and its Neighbours oferuje również możliwość analizy sytuacji politycznej, społeczno-politycznej, społeczno-ekonomicznej, prawnej oraz tej właściwej dla kwestii związanych z polityką energetyczną lub tożsamością narodową w krajach sąsiadujących z UE.

Specjalizacja ta czerpie inspirację ze studiów europeistycznych, analizy polityki zagranicznej UE, studiów nad zagadnieniami dotyczącymi konfliktów zbrojnych i procesów pokojowych. Studenci pogłębiają również swoją dotychczasową wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

European History and Civilization

Specjalizacja ta pozwala zrozumieć proces integracji europejskiej, a jednocześnie ma na celu zainspirowanie studentów do podjęcia wyzwania ponownego zdefiniowania Europy poprzez dogłębne zbadanie jej przeszłości. Obejmuje wykłady na tak istotne tematy jak: demokracja, totalitaryzm, geopolityka, dyplomacja, budowanie globalnej gospodarki oraz spadkobierstwo po imperiach europejskich. Porusza również tematy związane z historią Europy Środkowej i Wschodniej, krajów bałtyckich oraz basenu Morza Śródziemnego.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close