Drugi semestr

Udostępnij:

Program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych jest szyty na miarę każdego roku w taki sposób, aby dotrzymać kroku sytuacji gospodarczej, politycznej i społecznej, a także nadążać za rozwojem technologicznym. W drugim semestrze każdy student może dostosować plan nauki w oparciu o indywidualne zainteresowania w ramach jednego z kierunków tematycznych.

Studenci mogą przy tym skorzystać z licznych warsztatów rozwijających umiejętności zawodowe i tzw. „kompetencje miękkie”, jak i również uczestniczyć w grach symulacyjnych oraz zaawansowanych seminariach („masterclasses”), które pozwolą im lepiej przyjrzeć się wybranym tematykom. W drugim semestrze organizowana jest kolejna wizyta studyjna. Jednocześnie zachęcamy studentów do wzięcia udziału w międzynarodowych konkursach, w których od lat przodują, jako przedstawiciele Kolegium Europejskiego w Natolinie. Każdy student zobligowany jest do napisania pracy magisterskiej na temat związany z zajęciami z pierwszego lub drugiego semestru.

 

EU Public Affairs and Policies

Program tej specjalizacji tworzą dwa moduły skupiające się na analizie funkcjonowania systemu zarządzania UE oraz na poszczególnych politykach UE. Studenci w ramach specjalizacji tematycznej „EU Public Affairs and Policies”, koncentrują się na politykach UE kluczowych dla rozwoju społecznego i gospodarczego UE, takich jak: polityka funkcjonowania rynku wewnętrznego i konkurencji, polityka makroekonomiczna w strefie euro, polityka migracyjna, energetyczna, społeczna, oraz polityka UE w dziedzinie ochrony środowiska.

Studenci zgłębiają wiedzę na temat poszczególnych instrumentów, za pomocą których UE prowadzi instytucjonalny dialog z licznymi podmiotami, oraz uczą się krytycznej analizy złożonych problemów społecznych i ekonomicznych, takich jak: bezrobocie, inflacja, bilans płatniczy czy wzrost gospodarczy. Pogłębiają również wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

The EU in the World

Specjalizacja ta oparta jest na dwóch osiach – podmiotów i zagadnień.

Z jednej strony, studenci zdobywają wiedzę na temat największych wyzwań związanych z: handlem, inwestycjami, energią, wzmacnianiem unijnego ładu gospodarczego, regulacją rynków finansowych, bezpieczeństwem, terroryzmem, prawami człowieka, migracją, polityką zdrowotną, rozwojem współpracy i pomocą humanitarną, w które zaangażowana jest UE.

Z drugiej strony, studenci specjalizują się w relacjach UE z globalnymi i wschodzącymi podmiotami oraz krajami w Europie, Azji, Afryce, Ameryce, a także w ramach innych porozumień regionalnych i międzyregionalnych. Studenci pogłębiają również swoją dotychczasową wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

The EU and its Neighbours

Specjalizacja ta pozwala studentom lepiej zrozumieć wielopłaszczyznową i wieloaspektową politykę Unii Europejskiej w stosunku do jej sąsiadów, zarówno poprzez Europejską Politykę Sąsiedztwa jak i Politykę rozszerzenia UE. Specjalizacja „The EU and its Neighbours” oferuje również możliwość analizy sytuacji politycznej, społeczno-politycznej, społeczno-ekonomicznej, prawnej, oraz tej właściwej dla kwestii związanych z polityką energetyczną lub tożsamością narodową w krajach sąsiadujących z UE.

Jest to specjalizacja, która czerpie inspirację ze studiów europeistycznych, analizy polityki zagranicznej UE, studiów nad zagadnieniami dot. konfliktów zbrojnych i procesów pokojowych. Studenci pogłębiają również swoją dotychczasową wiedzę o szerszy kontekst historyczny, uczestnicząc w wykładach o historii i cywilizacji Europy.

 

European History and Civilization

Specjalizacja ta pozwala zrozumieć proces integracji europejskiej, a jednocześnie ma na celu zainspirowanie studentów do podjęcia wyzwania ponownego zdefiniowania Europy, poprzez dogłębne zbadanie jej przeszłości. Obejmuje wykłady na tak istotne tematy jak: demokracja, totalitaryzm, geopolityka, dyplomacja, budowanie globalnej gospodarki oraz spadkobierstwo po imperiach europejskich, a także porusza tematy historii Europy Środkowej i Wschodniej, krajów bałtyckich, Morza Śródziemnego i innych.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close