Dlaczego Natolin?

Udostępnij:

Symboliczne miejsce, europejska historia

Kolegium Europejskie w Natolinie rozpoczęło działalność w Warszawie w 1992 roku, po historycznych przemianach w Europie, upadku komunizmu i wynikającego z nich procesu integracji kontynentu europejskiego.

Obecnie, dzięki dyplomowi advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies, Natolin znajduje się w czołówce uczelni prowadzących studia na temat nowych wyzwań i obszarów działań Unii Europejskiej. Przyciąga w ten sposób studentów z całego świata, poszukujących prawdziwie międzykulturowego doświadczenia oraz zainteresowanych karierą międzynarodową.

 

 

Program kształcenia

Nasz program interdyscyplinarny, realizowany przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów z Europy i spoza niej, ma na celu zapewnienie studentom natolińskim kluczowej wiedzy na temat wewnętrznych i zewnętrznych aspektów spraw europejskich. Studenci mogą badać różnorodne aspekty działania Unii Europejskiej i zagłębiać się w najważniejsze wyzwania stojące przed Europą w XXI wieku: bezpieczeństwo, migracje, zmiany klimatyczne, transformację energetyczną oraz cyfrową, rolę mediów, relacje między religią a polityką, a także wyzwania geostrategiczne. Program akademicki jest również wzbogacany poprzez działalność Katedry Cywilizacji Europejskiej oraz Katedry Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.


Wyjazdy badawcze oraz wydarzenia z udziałem gości VIP

Studenci biorą udział w dwóch wyjazdach badawczych do krajów UE oraz krajów sąsiedzkich, podczas których, dzięki kontaktom z miejscowymi ekspertami i decydentami, mają możliwość zapoznania się z bieżącymi tematami oraz zdobycia unikalnego doświadczenia pomocnego w późniejszej karierze. Poprzez organizowane w roku akademickim wydarzenia specjalne z udziałem gości VIP oraz utrzymywanie kontaktów z absolwentami Kolegium Europejskiego, pragniemy ułatwić naszym studentom tworzenie bezcennej, dla ich przyszłych karier, sieci kontaktów.

Wyjątkowy kampus w dynamicznym mieście

Kampus w Natolinie szczyci się prawdziwie unikalną scenerią. Położony jest na terenie 120 hektarowego parku i rezerwatu przyrody, dawnego królewskiego pałacu myśliwskiego, wciąż pozostając zieloną wyspą w tętniącym życiem, nowoczesnym mieście.

Kampus w Natolinie znajduje się niedaleko centrum Warszawy, oferując łatwy dostęp do bogatej oferty kulturowej oraz życia politycznego i biznesowego stolicy. Warszawa jest również siedzibą kwatery głównej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej Frontex oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.


Najlepsze miejsce do poznania Europy

Lokalizacja Kolegium Europejskiego w Natolinie, w Warszawie, niedaleko wschodniej granicy Unii Europejskiej, ułatwia lepsze zrozumienie sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej Europy Środkowo-Wschodniej, a także stanowi wyjątkowy punkt wyjścia do analizy polityk UE ukierunkowanych na kształtowanie relacji z krajami w bezpośrednim sąsiedztwie UE.


Rozwój zawodowy

Dogłębna wiedza akademicka w połączeniu z nauką języków obcych oraz programem rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych, który opracowywany jest z myślą o współczesnym, konkurencyjnym rynku pracy, pozwalają naszym absolwentom wnieść istotny wkład w sprawy europejskie. Jest to możliwe poprzez pracę w administracji krajowej, dyplomacji, instytucjach UE, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, czy też w sektorze prywatnym lub szkolnictwie wyższym.


Profil kandytata

Program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych różnych dziedzin, takich jak: prawo, ekonomia, nauki polityczne i społeczne, historia, filozofia, geografia, filologia czy też dziennikarstwo, zainteresowanych poznawaniem procesu integracji europejskiej z szerszej oraz interdyscyplinarnej perspektywy. Absolwenci innych dziedzin, takich jak nauki przyrodnicze, inżynieria, etc., wykazujący się wysokim poziomem wiedzy akademickiej oraz zainteresowaniem sprawami Unii Europejskiej, również są zachęcani do aplikowania.