Dlaczego Natolin?

Udostępnij:

Symboliczne miejsce, europejska historia

Kolegium Europejskie w Natolinie rozpoczęło działalność w Warszawie w 1992 roku, po historycznych przemianach w Europie, upadku komunizmu i wynikającego z nich procesu integracji europejskiego kontynentu.

Obecnie, dzięki dyplomowi advanced Master of Arts in European Interdisciplinary Studies, kampus w Natolinie znajduje się w czołówce uczelni prowadzących studia nt. nowych wyzwań i obszarów działań Unii Europejskiej, przyciągając przy tym z całego świata studentów, którzy poszukują prawdziwie międzykulturowego doświadczenia oraz dążą do kariery międzynarodowej.


Program kształcenia

Nasz interdyscyplinarny program, prowadzony przez około 100 najwybitniejszych profesorów oraz ekspertów z Europy i spoza niej, ma na celu zapewnienie natolińskim studentom kluczowej wiedzy na temat wewnętrznych i zewnętrznych aspektów spraw europejskich. Program akademicki wzbogacony jest poprzez działalność dwóch katedr: Katedry Cywilizacji Europejskiej oraz Katedry Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.


Wizyty studyjne i wydarzenia VIP

Studenci biorą udział w dwóch wizytach studyjnych do krajów UE oraz krajów sąsiedzkich, podczas których dzięki kontaktom z miejscowymi ekspertami i decydentami, mają możliwość zapoznania się z bieżącymi tematami oraz zdobycia unikalnego doświadczenia, pomocnego w późniejszej karierze. Poprzez organizowane w roku akademickim wydarzenia specjalne z udziałem gości VIP oraz utrzymywanie kontaktów z absolwentami Kolegium Europejskiego, pragniemy ułatwić naszym studentom tworzenie bezcennej, dla ich przyszłych karier, sieci kontaktów.


Wyjątkowy kampus w dynamicznym mieście

Kampus w Natolinie szczyci się prawdziwie unikalną scenerią. Rozpościera się na 120 hektarach parku i rezerwatu przyrody, dawnego królewskiego pałacu myśliwskiego, i wciąż pozostaje zieloną wyspą w tętniącym życiem, nowoczesnym mieście.

Kampus w Natolinie jest położony niedaleko centrum Warszawy, prężnie rozwijającej się metropolii z 1,7 mln mieszkańców oraz 250000 studentów, oferując łatwy dostęp do bogatej oferty kulturowej oraz życia politycznego i biznesowego stolicy. Warszawa jest również siedzibą kwatery głównej Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej FRONTEX oraz Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.


Najlepszy punkt wyjścia do poznania Europy

Lokalizacja Kolegium Europejskiego w Natolinie w Polsce, niedaleko wschodniej granicy Unii Europejskiej, przyczynia się również do lepszego zrozumienia sytuacji politycznej i społeczno-ekonomicznej Europy Środkowo-Wschodniej, a także stanowi wyjątkowy punkt wyjścia do analiz polityk UE ukierunkowanych na kształtowanie relacji z krajami w bezpośrednim sąsiedztwie UE.


Rozwój zawodowy

Dogłębna wiedza akademicka w połączeniu z nauką języków obcych oraz programem rozwoju kompetencji i umiejętności zawodowych opracowanym z myślą o współczesnym konkurencyjnym rynku pracy, pozwalają naszym absolwentom wnieść istotny wkład w sprawy europejskie, czy to poprzez pracę w administracji krajowej, dyplomacji, instytucjach UE, organizacjach międzynarodowych i pozarządowych, czy też w sektorze prywatnym lub szkolnictwie wyższym.


Profil kandytata

Program interdyscyplinarnych studiów europeistycznych skierowany jest do absolwentów uczelni wyższych różnych dziedzin, takich jak prawo, ekonomia, nauki polityczne i społeczne, historia, filozofia, geografia, filologia czy też dzienikarstwo, którzy są zainteresowani poznawaniem procesu integracji europejskiej z szerszej oraz interdyscyplinarnej perspektywy. Absolwenci innych dziedziń (takich jak nauki przyrodnicze, inżynieria, itd.), wykazujący się wysokim poziomem wiedzy akademickiej oraz zainteresowani sprawami Uni Europejskiej, również są zachęcani do aplikowania.

Naszym celem jest kształcenie specjalistów w zakresie komunikacji międzykulturowej, innowacyjnych negocjatorów, administratorów, analityków, badaczy oraz liderów posiadających interdyscyplinarne, regionalne i międzynarodowe kompetencje oraz doświadczenie.