Nauczanie i badania

Udostępnij:

Kadra stała

Winand_1444998566Członkami kadry stałej w Natolinie są: dyrektor studiów, zatrudniony na stałe wykładowca oraz dwaj kierownicy katedr Kolegium.

 

Katedry naukowo-badawcze

Natolin jest siedzibą dwóch katedr naukowo-badawczych, z których jedna skupia się na badaniu i analizie historii i cywilizacji europejskiej, druga natomiast na Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (ENP). Poza działalnością badawczą i publicystyczną obie katedry aktywnie uczestniczą w programie studiów w Natolinie poprzez wykładanie obowiązkowych i fakultatywnych przedmiotów, organizowanie specjalnych wykładów i prelekcji z udziałem wybitnych gości oraz promowanie prac magisterskich.

 

Asystenci naukowi

Schumacher_1444998567Przez cały rok akademicki asystenci naukowi służą pomocą w zakresie zagadnień akademickich związanych z danym przedmiotem, prowadzą zajęcia dodatkowe (ang. tutorials) z wybranych przedmiotów, pomagają w wyborze promotora pracy magisterskiej, precyzowaniu tematów prac badawczych oraz generalnie wspierają studentów w czasie ich studiów akademickich w Natolinie.

Asystenci akademiccy są również łącznikami pomiędzy studentami Kolegium Europejskiego a profesorami wizytującymi. Zajmują się organizacją wyjazdów studyjnych i wykładów gościnnych. Biorą także udział w rekrutacji potencjalnych studentów poprzez preselekcję kandydatów i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Asystenci naukowi są ponadto naukowcami, prowadzącymi własne badania.

 

Kadra wizytująca (ang. Flying faculty)

Butterwick_1444998567Program studiów uzupełnia wybitne grono wykładowców wizytujących, liczące ponad 100 nauczycieli akademickich i specjalistów, pochodzących z ponad 25 krajów, którzy przyjeżdżają z Brukseli, całej Europy i spoza jej granic. Większość profesorów wizytujących nie tylko wykłada, ale również zgadza się promować prace magisterskie studentów.

 

Więcej informacji na stronie Kolegium Europejskiego.By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close