Nauczanie i badania

Udostępnij:

Kadra stała

Winand_1444998566Członkami kadry stałej w Natolinie są: dyrektor studiów, zatrudniony na stałe wykładowca oraz dwaj kierownicy katedr Kolegium.

 

Katedry naukowo-badawcze

Natolin jest siedzibą dwóch katedr naukowo-badawczych, z których jedna skupia się na badaniu i analizie historii i cywilizacji europejskiej (European Civilization Chair), druga natomiast na europejskiej polityce sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy Chair). Poza działalnością badawczą i publicystyczną obie katedry aktywnie uczestniczą w programie studiów w Natolinie poprzez wykładanie przedmiotów obowiązkowych i fakultatywnych, organizowanie specjalnych wykładów i prelekcji z udziałem wybitnych gości oraz nadzorowanie prac magisterskich.

 

Asystenci naukowi

Schumacher_1444998567Przez cały rok akademicki asystenci naukowi służą pomocą w zakresie zagadnień akademickich związanych z danym przedmiotem, prowadzą zajęcia dodatkowe (ang. tutorials) z wybranych przedmiotów, pomagają w wyborze promotora pracy magisterskiej, precyzowaniu tematów prac badawczych oraz wspierają studentów w innych kwestiach akademickich.

Asystenci naukowi są również łącznikami pomiędzy studentami Kolegium Europejskiego a profesorami wizytującymi. Zajmują się organizacją wyjazdów badawczych i wykładów gościnnych. Biorą także udział w rekrutacji potencjalnych studentów poprzez preselekcję kandydatów i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Asystenci naukowi są ponadto naukowcami, prowadzącymi własne badania.

 

Kadra wizytująca (ang. Flying faculty)

Butterwick_1444998567

Program studiów uzupełnia wybitne grono wykładowców wizytujących, liczące ponad 100 nauczycieli akademickich i specjalistów pochodzących z ponad 25 krajów, z Europy i spoza niej. Większość profesorów wizytujących nie tylko wykłada, ale również zgadza się na bycie promotorem prac magisterskich studentów.

 

Więcej informacji na stronie Kolegium Europejskiego.