Nauczanie i badania

Udostępnij:

Kadra stała

Winand_1444998566Członkami kadry stałej w Natolinie są: dyrektor studiów, zatrudniony na stałe wykładowca oraz dwaj kierownicy katedr Kolegium.

 

Katedry naukowo-badawcze

Natolin jest siedzibą dwóch katedr naukowo-badawczych, z których jedna skupia się na badaniu i analizie historii i cywilizacji europejskiej, druga natomiast na Europejskiej Polityce Sąsiedztwa (ENP). Poza działalnością badawczą i publicystyczną obie katedry aktywnie uczestniczą w programie studiów w Natolinie poprzez wykładanie obowiązkowych i fakultatywnych przedmiotów, organizowanie specjalnych wykładów i prelekcji z udziałem wybitnych gości oraz promowanie prac magisterskich.

 

Asystenci naukowi

Schumacher_1444998567Przez cały rok akademicki asystenci naukowi służą pomocą w zakresie zagadnień akademickich związanych z danym przedmiotem, prowadzą zajęcia dodatkowe (ang. tutorials) z wybranych przedmiotów, pomagają w wyborze promotora pracy magisterskiej, precyzowaniu tematów prac badawczych oraz generalnie wspierają studentów w czasie ich studiów akademickich w Natolinie.

Asystenci akademiccy są również łącznikami pomiędzy studentami Kolegium Europejskiego a profesorami wizytującymi. Zajmują się organizacją wyjazdów studyjnych i wykładów gościnnych. Biorą także udział w rekrutacji potencjalnych studentów poprzez preselekcję kandydatów i przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych. Asystenci naukowi są ponadto naukowcami, prowadzącymi własne badania.

 

Kadra wizytująca (ang. Flying faculty)

Butterwick_1444998567Program studiów uzupełnia wybitne grono wykładowców wizytujących, liczące ponad 100 nauczycieli akademickich i specjalistów, pochodzących z ponad 25 krajów, którzy przyjeżdżają z Brukseli, całej Europy i spoza jej granic. Większość profesorów wizytujących nie tylko wykłada, ale również zgadza się promować prace magisterskie studentów.

 

Więcej informacji na stronie Kolegium Europejskiego.