Kolegium Europejskie

Udostępnij:

Historia

Kolegium Europejskie było pierwszą na świecie placówką akademicką, oferującą studia podyplomowe w zakresie spraw europejskich. Do dzisiaj pozostaje innowacyjne i jedyne w swoim rodzaju. Początki Kolegium sięgają 1948 roku, czasów przed powstaniem Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali. Podczas Kongresu Europejskiego w Hadze, Salvador de Madariaga, hiszpański mąż stanu, myśliciel i pisarz na uchodźstwie, zaproponował założenie Kolegium w którym absolwenci uniwersytetów z różnych krajów mogliby studiować i mieszkać razem.

Pierwszy kampus Kolegium Europejskiego powstał w Brugii (Belgia) w 1949 roku. Po upadku reżimu komunistycznego, w wyniku przemian w Europie Środkowo-Wschodniej, przy wsparciu Komisji Europejskiej i polskiego rządu, w 1992 roku został otwarty kampus Kolegium Europejskiego w Natolinie (Warszawa, Polska). Obecnie Kolegium działa jako „Jedno Kolegium – Dwa Kampusy”.


Zarządzanie

Obydwa kampusy administrowane są przez odpowiednie organy zarządzające, działające zgodnie, odpowiednio: z prawem belgijskim i polskim. We wszystkich sprawach związanych z edukacją działają one pod nadzorem jednej Rady Naukowej (ang. Academic Council).

 

Więcej informacji na stronie Kolegium Europejskiego.