Życie studenckie w Natolinie

Udostępnij:

Chcąc pomóc naszym studentom w jak najlepszym wykorzystaniu ich rocznego pobytu w Natolinie oraz w jak najpełniejszym przeżyciu doświadczenia, jakim jest studiowanie za granicą. Biuro spraw studenckich (Student Affairs Office) oferuje każdego roku zajęcia ponadprogramowe. Ich celem jest integracja społeczności studenckiej oraz wzbogacenie doświadczenia studentów w ramach wykładów otwartych, konferencji, debat oraz zajęć dodatkowych – począwszy od imprez kulturowych i artystycznych, skończywszy na wydarzeniach sportowych.

Jesteśmy przekonani, że łączenie programu akademickiego z aktywnym angażowaniem się w zajęcia ponadprogramowe jest ważne dla zachowania zdrowej równowagi między nauką a wypoczynkiem.

 

Naszych studentów zachęcamy do:

  • Aktywnego kształtowania życia kulturalnego w Kolegium, na przykład poprzez dołączenie do chóru natolińskiego, który regularnie ćwiczy i występuje, a także poprzez organizowanie w roku akademickim koncertów muzyki klasycznej
  • Angażowania się w organizację tzw. Dni Narodowych, w trakcie których studenci mają możliwość zaprezentowania swojego dziedzictwa kulturowego, organizując wystawy, występy oraz przygotowując potrawy regionalne
  • Uczestniczenia w różnych zajęciach sportowych, w salach lub na świeżym powietrzu, na kampusie i poza nim (np. turnieje piłkarskie, półmaratony)
  • Zakładania studenckich stowarzyszeń w oparciu o wspólne zainteresowania, funkcjonujących według przyjętego programu działań, z jasnym podziałem ról i obowiązków. To doskonały sposób na wykorzystanie w praktyce wiedzy jak i różnych umiejętności oraz okazja do wymiany kulturowej i budowania kontaktów.