Praca magisterska

Udostępnij:

Wszyscy studenci muszą napisać pracę na temat związany z programem studiów. Praca magisterska może być napisana po angielsku lub francusku, przy czym język zostaje wybrany w porozumieniu z promotorem pracy. Praca ta jest efektem badań indywidualnych i pozwala studentom poszerzyć wiedzę oraz dogłębniej zrozumieć dany temat.

Aby docenić wkład studentów w badania przeprowadzone w trakcie interdyscyplinarnych europejskich studiów magisterskich, najlepsze prace magisterskie publikowane są w the Natolin Best Master’s Theses series (publikacja natolińskiego kampusu Kolegium Europejskiego).

 

Więcej informacji na ten temat na stronie Kolegium Europejskiego.