Interesują mnie studia europejskie i planuję aplikować do Kolegium Europejskiego w Natolinie. Czy oferowane są stypendia i w jaki sposób mogę otrzymać stypendium?

Udostępnij:

Tak, studenci Kolegium Europejskiego w Warszawie mają wiele możliwości otrzymania stypendium – ponad 70% naszych studentów otrzymuje stypendia rządowe, stypendia unijne lub od instytucji publicznych, jak również prywatnych.

 

Stypendia rządowe dla studentów z Polski

Kandydaci z Polski, chcący rozpocząć studia w Kolegium Europejskim w Natolinie, mogą ubiegać się o stypendia rządowe dla studentów finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wniosek o udzielenie stypendium rządowego dla studentów składany jest bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Zagranicznych po wypełnieniu formularza aplikacyjnego, który jest dostępny na stronie admissions.coleurope.eu. Nabór na kolejną edycję (rok akademicki 2021/2022) podyplomowych studiów europejskich rozpocznie w dniu 1 października 2020 i potrwa do połowy stycznia 2021. Więcej informacji na temat stypendium MSZ RP można znaleźć na stronie Ministerstwa.

 

Stypendia unijne dla studentów z Polski – Europejska Polityka Sąsiedztwa

Kolegium Europejskie oferuje stypendia kandydatom z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykazują szczególne zainteresowanie Europejską Polityką Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy). Beneficjenci stypendium unijnego zostaną wyłonieni przez Kolegium Europejskie po zakończeniu procedur rekrutacji studentów.

Kandydaci ubiegający się o stypendium unijne ENP-EU muszą wyraźnie uzasadnić w swojej aplikacji online (tekst o długości maksymalnie 600 słów), dlaczego są zainteresowani Europejską Polityką Sąsiedztwa. Stypendia unijne ENP-EU zostaną przyznane zgodnie z rankingiem kandydatów po procedurze rekrutacji na studia w Kolegium Europejskim oraz po ocenie pisemnego uzasadnienia, o którym mowa powyżej.

Beneficjenci stypendiów unijnych w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa będą zobligowani do napisania pracy magisterskiej na temat związany z Europejską Polityką Sąsiedztwa.

 

Stypendia dla absolwentów studiów historycznych i  kierunków pokrewnych – Historia i Cywilizacja Europejska

Oferujemy corocznie stypendia dla absolwentów studiów historycznych i pokrewnych kierunków, którzy chcą odbyć podyplomowe europejskie studia interdyscyplinarne w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Stypendia te są dostępne dla wybranych kandydatów i są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Są przeznaczone zarówno dla absolwentów historii, którzy chcą połączyć dalsze studia historyczne z europejskimi, jak i dla absolwentów pokrewnych kierunków, którzy chcą studiować historię w interdyscyplinarnym kontekście europejskim. Powiązane kierunki studiów to: stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, geografia, filozofia, historia sztuki, teologia, klasyka, współczesne języki i literatura.

Kandydaci ubiegający się o stypendium historyczne muszą umotywować wniosek w swojej aplikacji online (maksymalnie 600 słów), muszą wyjaśnić, dlaczego interesują się historią Europy i cywilizacją europejską.

Więcej informacji na temat stypendiów znajdziesz tutaj.


Powrót

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close