Interesują mnie studia europejskie i planuję aplikować do Kolegium Europejskiego w Natolinie. Czy oferowane są stypendia i w jaki sposób mogę otrzymać stypendium?

Udostępnij:

Tak, studenci Kolegium Europejskiego w Warszawie mają wiele możliwości otrzymania stypendium – ponad 70% naszych studentów otrzymuje stypendia rządowe, stypendia unijne lub od instytucji publicznych, jak również prywatnych.

 

Stypendia rządowe dla studentów z Polski

Kandydaci z Polski, chcący rozpocząć studia w Kolegium Europejskim w Natolinie, mogą ubiegać się o stypendia rządowe dla studentów finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wniosek o udzielenie stypendium rządowego dla studentów składany jest bezpośrednio do Ministerstwa Spraw Zagranicznych po wypełnieniu formularza aplikacyjnego, który jest dostępny na stronie admissions.coleurope.eu. Nabór na kolejną edycję (rok akademicki 2021/2022) podyplomowych studiów europejskich rozpocznie w dniu 1 października 2020 i potrwa do połowy stycznia 2021. Więcej informacji na temat stypendium MSZ RP można znaleźć na stronie Ministerstwa.

 

Stypendia unijne dla studentów z Polski – Europejska Polityka Sąsiedztwa

Kolegium Europejskie oferuje stypendia kandydatom z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykazują szczególne zainteresowanie Europejską Polityką Sąsiedztwa (European Neighbourhood Policy). Beneficjenci stypendium unijnego zostaną wyłonieni przez Kolegium Europejskie po zakończeniu procedur rekrutacji studentów.

Kandydaci ubiegający się o stypendium unijne ENP-EU muszą wyraźnie uzasadnić w swojej aplikacji online (tekst o długości maksymalnie 600 słów), dlaczego są zainteresowani Europejską Polityką Sąsiedztwa. Stypendia unijne ENP-EU zostaną przyznane zgodnie z rankingiem kandydatów po procedurze rekrutacji na studia w Kolegium Europejskim oraz po ocenie pisemnego uzasadnienia, o którym mowa powyżej.

Beneficjenci stypendiów unijnych w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa będą zobligowani do napisania pracy magisterskiej na temat związany z Europejską Polityką Sąsiedztwa.

 

Stypendia dla absolwentów studiów historycznych i  kierunków pokrewnych – Historia i Cywilizacja Europejska

Oferujemy corocznie stypendia dla absolwentów studiów historycznych i pokrewnych kierunków, którzy chcą odbyć podyplomowe europejskie studia interdyscyplinarne w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Stypendia te są dostępne dla wybranych kandydatów i są finansowane ze środków Unii Europejskiej. Są przeznaczone zarówno dla absolwentów historii, którzy chcą połączyć dalsze studia historyczne z europejskimi, jak i dla absolwentów pokrewnych kierunków, którzy chcą studiować historię w interdyscyplinarnym kontekście europejskim. Powiązane kierunki studiów to: stosunki międzynarodowe, politologia, socjologia, geografia, filozofia, historia sztuki, teologia, klasyka, współczesne języki i literatura.

Kandydaci ubiegający się o stypendium historyczne muszą umotywować wniosek w swojej aplikacji online (maksymalnie 600 słów), muszą wyjaśnić, dlaczego interesują się historią Europy i cywilizacją europejską.

Więcej informacji na temat stypendiów znajdziesz tutaj.


Powrót