Podyplomowe studia europejskie, uczelnia europejska

Interdyscyplinarne studia europejskie

Studia europejskie prowadzone w Kolegium Europejskim w Natolinie to oferta skierowana do osób, które planują związać swoją przyszłość z pracą w dyplomacji, światowym biznesie, instytucjach unijnych lub państwowych. W programie studiów podczas pierwszego semestru znajdują się takie zagadnienia jak historyczne, polityczne, prawne i ekonomiczne podstawy europejskiej integracji. Program studiów jest weryfikowany w każdym roku i dostosowywany do zmieniających się realiów, aby jak najlepiej przygotować studentów do pracy w instytucjach oraz w sektorze prywatnym.

Podyplomowe studia europejskie to dla studentów okazja do wybrania jednej z czterech specjalizacji, a także wyboru zajęć i warsztatów tematycznych, umożliwiających rozwój w wybranym kierunku. Praca pisana podczas drugiego semestru jest związana z zainteresowaniami studenta i najczęściej stanowi początek jego przyszłej kariery zawodowej. Dwa razy w trakcie studiów organizowane są wyjazdy studyjne, które mają na celu bliższe zapoznanie studentów z charakterystyką zjednoczonej Unii Europejskiej, a także wpływów kulturowych, politycznych i ekonomicznych, które ją kształtują. Wyjazd studyjny organizowany w drugim semestrze jest uzależniony od wybranej specjalizacji i umożliwia między innymi przeprowadzenie badań na potrzeby pisanej pracy dyplomowej oraz zapoznanie się z instytucjami europejskimi w Brukseli =, z sytuacją krajów Europy Środkowo-Wschodniej lub krajów sąsiedzkich Unii Europejskiej. Każdy z wyjazdów, które organizuje uczelnia europejska z Natolina, jest także okazją do poznania lokalnych ekspertów, polityków, liderów opinii oraz przedstawicieli europejskiego biznesu, środowisk intelektualnych i kulturowych.

W programie znajdują się także zajęcia językowe umożliwiające rozwój umiejętności swobodnego posługiwania się językami popularnymi w Unii Europejskiej i jej instytucjach, co jest niezbędne dla przyszłych dyplomatów. Dział językowy w Natolinie oferuje studentom kursy języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, włoskiego, polskiego i rosyjskiego. Dzięki nauce dodatkowych języków obcych nasi absolwenci stają się jeszcze bardziej wartościowymi kandydatami na dzisiejszym rynku pracy.

Więcej informacji tutaj