Kolegium Europejskie

Master of Arts in European Interdisciplinary Studies

Kampus Natolin

Kolegium Europejskie

Master of Arts in European Interdisciplinary Studies

Kampus Natolin

Kolegium Europejskie

Master of Arts in European Interdisciplinary Studies

Kampus Natolin

Kolegium Europejskie to najstarsza i najbardziej prestiżowa uczelnia oferująca podyplomowe studia europejskie. Dwujęzyczne studia, zakończone otrzymaniem tytułu magistra nauk humanistycznych w Natolinie, w Warszawie, to jeden z najbardziej wszechstronnych, interdyscyplinarnych, programów studiów europejskich na świecie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

PROGRAM STUDIÓW

  • 1 semestr
  • 2 semestr
  • Wyjazdy studyjne
  • Praca magisterska

MIĘDZY-

NARODOWA

KADRA

Natolin szczyci się miedzynarodową kadrą składającą się z nauczycieli akademickich i specjalistów z Brukseli, krajów europejskich oraz spoza Europy. Dzięki specjalnym imprezom i wydarzeniom oragnizowanym w Natolinie studenci mogą rozmawiać i debatować z politykami, ekspertami i opiniotwórcami.

IMPREZY I GOŚCIE SPECJALNI

STUDENCI NATOLINA

Każdego roku Natolin gości ponad 120 studentów (30 i więcej narodowości). Ogromne znaczenie ma indywidualny rozwój każdego z nich.

Dlatego Natolin oferuje kursy językowe, zajęcia dodatkowe, warsztaty rozwijające różne umiejętności i wiele innych interesujących aktywności. Ponadto kampus posiada świetnie zaopatrzoną bibliotekę. Więcej informacji tutaj.

Odkryj Kolegium Europejskie w Natolinie!

Bardzo ważnym elementem życia studenckiego w Natolinie jest zakwaterowanie na terenie kampusu Kolegium. Studenci z różnych krajów europejskich i sąsiedzkich, żyją i pracują razem w salach wykładowych, w akademikach i w innych częściach kampusu. Intensywność tego osobistego przeżycia i ciągła interakcja dają możliwość zapoznania się z kulturową i społeczną różnorodnością Europy oraz są przygotowaniem do pracy w międzynarodowym środowisku.

Rozwiń

GLOBALNA
SIEĆ
ABSOLWENTÓW

Przygoda z Kolegium Europejskim nie kończy się wraz z końcem roku akademickiego. Do tej pory Kolegium ukończyło ponad 11500 absolwentów z około 50 krajów. Nasi wychowankowie stają się członkami globalnej sieci młodych liderów, a wielu spośród nich zajmuje wysokie stanowiska w publicznym i prywatnym sektorze.

 

Nasi absolwenci z powodzeniem robią karierę w organizacjach do spraw europejskich i międzynarodowych, biznesie międzynarodowym, administracji państwowej, organizacjach pozarządowych, dziennikarstwie oraz w świecie naukowym.

The College not only gives you a sweeping background knowledge of the process of European integration, provides you with specialist insights into the EU policies, but above all teaches you how to work and co-exist in a multi-cultural environment.

Rafał Trzaskowski (PL)

Były Polski Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Spraw Europejskich)

Rocznik Alexis de Tocqueville (1996-1997)

Studying at the College enlightens your career path. Being part of this unique community empowers your personal and professional background. And finally, this a very much challenging, but absolutely rewarding experience that will help define yourself and your future.

Gabrielle Bulgari (MD)

Rocznik Falcone & Borsellino (2014-2015)

What makes the College different from any other academic institution where I have studied before is the human capital of the student body.

Tommaso EMILIANI (IT)

Rocznik Falcone & Borsellino (2014-2015)

OPŁATY I
STYPENDIA

Studiowanie i otrzymanie stopnia magistra zaawansowanego wymaga znaczącego wkładu finansowego. Około 70% naszych studentów otrzymuje pełne lub częściowe stypendium od swojego rządu, od innej instytucji publicznej lub prywatnej.

Wybierz państwo, aby sprawdzić średnią liczbę stypendiów dostępnych rocznie.

Aby dowiedzieć się więcej na temat tych programów stypendialnych lub jeśli jesteś obywatelem państwa niewymienionego na liście powyżej, kliknij tutaj.

Aplikuj teraz

na rok akademicki 2017-2018

Aplikacje przyjmowane są od listopada 2016 r.

        

Instrukcja dla aplikujących

Kolegium Europejskie
Kampus Natolin

contactnatolin@coleurope.eu

Ulica Nowoursynowska 84

02-797 - Warszawa

Polska

 

Aby uzyskać więcej informacji

o Kolegium Europejskie przejdź na stronę:

www.coleurope.eu

Natolin Blog

www.natolinblog.com

E-Platform for Neighbourhood

www.euforneighbourhood.eu

Warsaw Euro-Atlantic Summer Academy

www.weasa.org

 

Newsletter

TOP