Wizyty studyjne

Udostępnij:

Usytuowanie kampusu natolińskiego w jednym z większych państw Europy Środkowo-Wschodniej, czyni go idealną bazą wypadową do zbadania politycznego i społeczno-ekonomicznego wpływu UE na ten region i jego sąsiedztwo.

Wizyty studyjne do krajów UE i krajów sąsiadujących, oferują studentom unikalną możliwość zdobycia, przeanalizowania i konfrontacji wiedzy, związanej z danym obszarem geograficznym poprzez pryzmat wpływu procesu integracji UE i polityki zewnętrznej UE na dany region. Wizyty studyjne oferują studentom dostęp do wiedzy w ramach bezpośrednich spotkań, wykładów oraz innych doświadczeń, których tradycyjny kampus nie jest w stanie zapewnić. W tym kontekście wyjazdy te stanowią niezastąpioną wartość dodaną do programu akademickiego.

Kierunki wyjazdów studyjnych mogą się różnić każdego roku.

 

Wizyta studyjna w pierwszym semestrze

W tym celu w pierwszym semestrze organizowany jest tygodniowy wyjazd studyjny dla wszystkich studentów. Podczas wyjazdu spotykają się oni z ekspertami, dziennikarzami, politykami, przedstawicielami środowisk intelektualnych, kultury i biznesu, jak również z przedstawicielami UE. Celem wyjazdu studyjnego w pierwszym semestrze jest ułatwienie studentom zrozumienia wpływów historycznych, ekonomicznych i społecznych, które ten region kształtują.

Aby przygotować studentów do tego doświadczenia pod kątem akademickim, organizowane są konferencje, debaty i warsztaty z udziałem nauczycieli akademickich oraz specjalistów. Studenci mają okazję do refleksji nad doświadczeniami zdobytymi podczas wyjazdu studyjnego w czasie spotkań organizowanych również po powrocie. Wielu z nich korzysta z okazji i podczas wyjazdu rozwija swoje zainteresowania akademickie związane z zajęciami, na które uczęszczają w czasie całego roku akademickiego lub/oraz z tematem pracy magisterskiej, który wybrali.

 

Wizyta studyjna w drugim semestrze

Wizyta studyjna w drugim semestrze ma już inny charakter. Jest on związany z wybraną specjalizacją i miejscem docelowym może być na przykład Belgia i Luksemburg (aby osobiście zapoznać się z instytucjami europejskimi) lub jeden z krajów sąsiedzkich (aby pogłębić wiedzę studentów na temat polityki zewnętrznej UE). Podczas wyjazdów tych studenci mogą wykorzystać wiedzę zdobytą w pierwszym i drugim semestrze oraz przeprowadzić badania do swoich prac magisterskich.

 

Rok akademicki 2017-2018

trip4_1443429711

  • Ukraina link
  • Zachodnie Bałkany / Gruzja i Armenia / Kraje bałtyckie / Bruksela & Luksemburg link

Rok akademicki 2016-2017

  • Ukraina link
  • Bruksela & Luksemburg / Czechy, Słowacja i Węgry/ Gruzja i Armenia / Obwód kaliningradzki, Estonia i Łotwa link

Rok akademicki 2015-2016

  • Kraje bałtyckie link
  • Ukraina / Gruzja i Armenia / Grecja, Serbia i Węgry link