COVID-19

Udostępnij:

Kolegium Europejskie w Natolinie od czasu pojawienia się pierwszych informacji na temat ryzyka związanego z pandemią COVID-19 dołożyło wszelkich starań, aby zapewnić kontynuację programu interdyscyplinarnych studiów europeistycznych dla wszystkich swoich studentów oraz pomyślne zakończenie roku akademickiego w czerwcu 2020 r.

Specjalnie wyznaczony zespół od połowy marca 2020 r. regularnie monitoruje strategię przeciwdziałania COVID-19 i jej wdrażanie w świetle zaleceń władz państwowych, polityk innych rządów oraz rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia i Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób.

Przed rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 podjęliśmy w Natolinie szereg działań mających na celu bezpieczne przyjęcie studentów i pracowników. Zależy nam na dalszym zapewnianiu najwyższej jakości kształcenia zgodnie ze wszystkimi wytycznymi sanitarnymi i prawnymi określonymi przez władze publiczne.

Zanim zainaugurowaliśmy nowy rok akademicki 2020/2021, upewnialiśmy się, że wszyscy na terenie kampusu – zarówno studenci, jak i pracownicy – przeszli, sfinansowany przez Kolegium Europejskie, test PCR. Przed przedstawieniem negatywnego wyniku nikt nie miał prawa wstępu na teren kampusu i kontaktu z innymi studentami i pracownikami. Polityka ta jest oraz będzie konsekwentnie stosowana wobec wszystkich wykładowców i stałych współpracowników przez cały semestr.

Korzystamy także z profesjonalnego doradztwa doświadczonego epidemiologa, który pomógł nam sporządzić odpowiednie przepisy i reguły postępowania, jak również służy nam na co dzień ekspertyzą medyczną. We współpracy z nim monitorujemy sytuację na terenie kampusu i dostosowujemy nasze zasady dotyczące testowania, masek, dystansu fizycznego i regularnej dezynfekcji. W dalszym ciągu stosujemy również ścisłe procedury, aby kampus pozostał jak najbardziej bezpiecznym miejscem.

Żaden student wykazujący objawy infekcji COVID-19 nie będzie mógł brać udziału w zajęciach z innymi studentami i będzie musiał poddać się izolacji. Specjalnie przygotowana broszura informacyjna została umieszczona w pokojach studentów i prezentuje ona kroki, które należy podjąć w przypadku podejrzenia zakażenia. Analogiczne zasady dotyczą wszystkich pracowników Kolegium. Skonsultowaliśmy i opracowaliśmy również dalsze zasady bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wyjazdów badawczych, jak również dostarczyliśmy wszystkim studentom i pracownikom uczestniczącym w wyjazdach niezbędne wyposażenie ochronne.

Jak wszyscy wiemy, pandemia COVID-19 jest ciągle kwestią nierozwiązaną i ewoluującą. Zmusza nas ona nie tylko do podejmowania aktywnych działań prewencyjnych i przyjmowania środków ostrożności, ale także do reagowania na wydarzenia w miarę ich rozwoju. W uzasadnionych przypadkach jesteśmy gotowi zapewnić testy każdemu studentowi lub pracownikowi na podstawie umowy podpisanej z profesjonalnym ośrodkiem diagnostycznym już w sierpniu 2020 roku.

Aby dowiedzieć się więcej, prosimy kliknąć w ten link. Zachęcamy również do obejrzenia filmu z przesłaniem do naszej społeczności, przygotowanym przez panią prorektor Ewę Ośniecką-Tamecką, oraz nagrania, w którym studenci promocji Hanny Arendt 2019/2020 dzielą się swoimi doświadczeniami ze studentami promocji Mária Soaresa 2020/2021.